Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Statistikk veke 1

Magasinfylling

53,3% (-2,6% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

1233,8 kr/MWh. (+16,7% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Finn faresonekart for din kommune

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor