Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Tørke i Norge

Tørken fortsetter på Østlandet og Sørlandet

Tørke i Norge

Tørken fortsetter på Østlandet og Sørlandet

Vindkraft på land

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Vindkraft på land

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Statistikk veke 18

Magasinfylling

20,9% (-0,1% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

1292,8 kr/MWh. (-16,6% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Strøm og strømpriser

Høye strømpriser og strømstøtte

Strøm og strømpriser

Høye strømpriser og strømstøtte

Finn faresonekart for din kommune

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare