Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 27.06.2021

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er viktig for å utføre oppdraget fra Olje- og energidepartementet.

NVE har de siste årene utarbeidet årlige kraftmarkedsanalyser. Ifølge tildelingsbrevet fra Olje- og energidepartementet skal NVE forstå den langsiktige utviklingen i energi- og kraftbalansen i Norge, levere gode og oppdaterte analyser av energi- og kraftsystemet, og ha kunnskap som både direkte og indirekte styrker gjennomføringen av NVEs forvaltningsoppgaver.

I årets langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer vi utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. I vår basisbane øker den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge svakt frem mot 2040. Dette er hovedsakelig som følge av økte priser på gass og CO2-kvoter gjennom analyseperioden. Forbruksøkning og endret produksjonssammensetning preger også prisutviklingen fremover. Kullkraft fases ut i Europa og erstattes av sol- og vindkraft. Mindre fleksibel kraftproduksjon skaper behov for nye kilder til fleksibilitet, som batterier, hydrogen og fleksibelt forbruk fra husholdninger og næringsbygg.