Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.02.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Informasjonsskriv om damsikkerheit 2021

NVE sender årlig ut informasjon om aktuelle tema vedrørande damsikkerheit til dameigarar, vassdragsteknisk ansvarlege og godkjende fagansvarlege. Årets informasjonsskriv omhandlar: 

  • status og oppfølging av anlegg som manglar gyldig vedtak om konsekvensklasse
  • hovudtilsyn og revurdering
  • status framdrift flaumberekningar, revurdering og tekniske planar
  • dambrotsbølgeberekningar (DBBB)
  • flaumberekning
  • flaumavleiing
  • bruk av rekneark for kapasitets- og stabilitetsberekningar
  • årleg innrapportering

 

Informasjonsskriv 2021

Kontaktperson:

Seksjonssjef Lars Grøttå,
tlf. 22 95 92 37