Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.09.2015 , sist oppdatert 15.09.2021

Konsesjon

Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og der det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.Kontaktpersoner

Vassdragskonsesjon: Carsten S. Jensen

Ny vannkraft: Brit T. Haugen

Vassdragsinngrep: Gry Berg

Energikonsesjon: Erlend Bjerkestrand

Nettkonsesjon: Lisa Vedeld Hammer