Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vassdrags- og energihistorie

NVE dokumenterer, bevarer, gir tilgang til og formidler vassdrags- og energihistorie.

Fullførte prosjekter