Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.01.2009 , sist oppdatert 07.12.2021

Bre

Breer er sensitive indikatorer på klimendringer. I Norge er breene en viktig energiressurs ved at mange av de største vannkraftverkene ligger i breområder og utnytter avrenningen fra breer. Breer er også et fascinerende element i det norske naturmiljøet som tiltrekker mange turister hvert år.

Fakta

Antall breer:         2534
Antall breenheter: 3143
Breareal:              2692 km² (ca 2003)
     i Sør-Norge           1523 km² (57%)
     i Nord-Norge:        1169 km² (43%)

Største kjente istykkelse: 636 meter (Vestre Svartisen)

Bremålinger (2021)
Massebalanse på 10 breer
Frontposisjonendring på ca. 40 breer

 

De største breene i Norge

1.  Jostedalsbreen (474 km2)
2.  Vestre Svartisen (219 km2)
3.  Søndre Folgefonna (164 km2)
4.  Østre Svartisen (148 km2)
5.  Blåmannsisen (87 km2)
6.  Hardangerjøkulen (71km2)
7.  Okstindbreen (54 km2)
8.  Myklebustbreen (48 km2)
9.  Øksfjordjøkelen (39 km2)
10. Nordre Folgefonna (26 km2)